Juni 2024

Voor de maand juni werken we een aangepast rooster uit met proeflessen voor iedereen.

Binnenkort volgt er meer informatie!

Lessenrooster 2023-2024

Ons dansjaar start op maandag 11 september 2023 en loopt tot en met 2 juni 2024.

Proeflessen in september 2024

Iedereen is welkom om 2 proeflessen te volgen naar keuze. Nadien kan er online ingeschreven worden. Om een proefles te volgen, moet er niet ingeschreven worden. Gewoon langskomen is de boodschap!

Ben je niet zeker welke groep voor jouw geschikt is? Je kan ons hier altijd over contacteren.

Leeftijd & Niveaus

 • Kleuterdans
 • Lagere school
  • 6+ voor kinderen uit het 1ste en 2e leerjaar
  • 8+ voor kinderen uit het 3e en 4e leerjaar
  • 10+ voor kinderen uit het 5e en 6e leerjaar
 • Middelbaar
  • Ballet 12+
  • Show AB (een basis- tot semi-gevorderd niveau)
  • Show BC (een semi- tot gevorderd niveau)
  • Modern Jazz AB (een basis- tot semi-gevorderd niveau)
  • Modern Jazz BC (een semi- tot gevorderd niveau)
 • Volwassenen, voor iedereen vanaf 18 jaar
  • Volwassenen A (basis niveau) - Jazz
  • Volwassenen B (semigevorderd niveau) - Jazz
  • Volwassenen C (gevorderd niveau) - Jazz
 • Selectiegroepen
  • Steps voor geselecteerde dansers met de minimum leeftijd van 10 jaar
  • Company voor geselecteerde dansers met de minimum leeftijd van 14 jaar